SZANOWNI PAŃSTWO,

serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego.

Współpracujemy z lokalnym biznesem, administracją publiczną, organizacjami z kraju i zza granicy budując społeczeństwo obywatelskie i wielopłaszczyznowe więzi - zarówno lokalne jak i o szerszym wymiarze. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę w różynch obszarach życia społecznego.

Dla wzmocnienia potencjału Trzeciego Sektora w Polsce oraz pro publico bono - zapraszamy do współpracy !

The Association for the Development of Solec Kujawski was established in 2000. In 2005, we got the status of a Public Benefit Organization. We are non-profit.

The members of the association are entrepreneurs and representatives of various institutions, in particular administrative and educational institutions of the local area, which means that we look at each problem from several perspectives.
We are a member of the Kuyavian-Pomeranian Federation of NGOs and the Local Action Group "Trzy Doliny" (‘Three Valleys’) operating in the Bydgoszcz region.

Our mission is to build social capital and to implement civic projects for the local good.
We have received national and regional awards for our activities.

We implement projects for employees, employers, children, and young people. Since 2006, we have been funding development scholarships for talented youth. We cooperate with partners from Europe, including Ukraine, Russia, and Georgia in education, culture and tradition, strategic urban development planning, and more.
We are willing to cooperate in our areas of expertise. As we are open to new challenges, we are ready to share our experiences.

We are waiting to hear from you!

 

 

Proszę, przekaż nam swój 1,5% 1,5%!

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 

https://animoto.com/play/uFt5cTwtRMqN6S77HcJm0Q

 

 

 

                     

Posiadamy Certyfikat jakości „Organizacja sprawdzona” nadany przez K-P FOP w 2012 r.

https://www.youtube.com/watch?v=MW99regdr7k

 

 

Projekt p.n. "Polskie doświadczenia dla opracowania "Strategicznego planu rozwoju czortkvskiej miejskiej rady w obwodzie tarnopolskim na lata 2019 - 2026"

 

Projekt p.n. "Polskie doświadczenia dla opracowania "Strategicznego planu rozwoju bashtańskiejj miejskiej rady w obwodzie mikołajowskim na lata 2017 - 2025"

Projekty współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - przemiany w regionie.

     AKTUALNOŚCI

  „Wózkiem przez
  firmę”

  realizowany jest w okresie 1.04.2012r. – 30.06.2012r. w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

  „Nowe kwalifikacje
  - Nowe możliwości”

  realizowany jest w okresie 01.04.2010 – 30.06.2010 w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich ...

  „Równać
  Szanse”

  Misją Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast ( do 20 000 mieszkańców).

  „Akademia
  Super Niani”

  Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu pozwoli uczestniczkom i uczestnikom nabyć specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności....

  Historia

  Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego powstało pod koniec 2000 roku, natomiast wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymało 5 listopada 2001 roku.
  Od września 2005 roku jesteśmy organizacja posiadającą status Organizacji  Pożytku Publicznego - opp.
  Członkami – założycielami Stowarzyszenia są przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych instytucji, w szczególności administracyjnych i edukacyjnych lokalnego środowiska.
  Jesteśmy organizacją non profit – nie działamy dla osiągnięcia zysku.

  Cele i formy działania

  - inspirowanie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności,

  - działania zmniejszające bezrobocie,

  - promowanie miasta i gminy,

  - działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, wychowania i aktywności obywatelskiej,

  - kultywowanie kultury, tradycji i zwyczajów polskich,

  - propagowanie kultury europejskiej,

  Cele osiągane są m.in. dzięki pozyskiwaniu funduszy z wielu różnych źródeł pozabudżetowych, dzięki współpracy z administracją rządową i samorządową, z uczelniami, szkołami i placówkami naukowymi, współpracy z organizacjami  i instytucjami z Europy oraz gromadzeniu środków z 1%.

  Osiąganiu celów sprzyjają również: organizowane przez nas szkolenia, seminaria, odczyty, konsultacje czy sympozja związane z działalnością statutową, prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa i poradnictwa, w tym dla przedsiębiorców, nauczycieli, uczniów, absolwentów.

  Źródła finansowania

  - składki członkowskie,

  - darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),

  - dotacje ze środków publicznych i prywatnych,

  - sponsoring,

  - odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (jako opp),

  - inne, np. kredyty, pożyczki

  SRSK posiada status Organizacji Szkoleniowej. Jest też aktywnym członkiem – założycielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” obejmującego i funkcjonującego na terenie powiatu bydgoskiego.

  SRSK od 2006 r.  jest fundatorem Stypendium Rozwojowego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży pochodzącej z rodzin o niskim statusie materialnym.

  Dzielimy się swoim doświadczeniem:

  - ze studentami różnych kierunków, w tym z europeistyki, politologii, ekonomii, którzy odbywają u nas praktyki studenckie,

  - z przedstawicielami organizacji oraz samorządowcami z kraju i Ukrainy,

  - z wolontariuszami, którzy chcą zdobyć doświadczenie, w tym w zakresie aplikowania o środki ze źródeł pozabudżetowych.

  Organizujemy kontakty i wizyty Polonii, szczególnie ze Wschodu.

  Powołanie do życia Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego – organizacji nie działającej dla osiągnięcia zysku wynikało nie tylko ze świadomości, że jedynie współdziałanie i ścisła, partnerska współpraca na szczeblu lokalnym mogą przyczynić się do stopniowej poprawy warunków życia społeczności gminy Solec Kujawski i jej okolic. Jego powstanie było również odpowiedzią na wyzwania i szanse związane ze zbliżającym się członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz na korzystanie z funduszy przedakcesyjnych.

  Powołanie do życia Stowarzyszenia przez członków – założycieli reprezentujących biznes, samorząd oraz różne instytucje było w 2000 r. wydarzeniem nie popularnym i często korzystano z naszych doświadczeń w tym zakresie, doświadczeń odzwierciedlających wielostronne korzyści dla każdego z partnerów. Stworzyliśmy nie tylko organizację, ale również platformę do bieżącej wymiany doświadczeń odbieranych z różnych perspektyw, przestrzeń do dyskusji nad rozwojem naszej małej Ojczyzny.

  Nasz głos jest słyszalny i ma wpływ na aktywne kreowanie rzeczywistości.

  Misja i Wizja

  MISJA

  Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

  przyczynia się do budowania kapitału społecznego

  i realizuje projekty obywatelskie dla dobra lokalnego.

   

  WIZJA

  Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

  jest inicjatorem pozytywnych i nowatorskich działań.

  Statut

  Pobierz plik, aby zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia Rozwoju  Solca Kujawskiego

  Władze SRSK

  Zarząd Stowarzyszenia


  Elżbieta Wysocka                      - Prezes

  Czesław Frischke                      - Wiceprezes

  Paweł Marchel                          - Skarbnik

  Justyna Żebrowska-Dudek       - Członek

  Teresa Substyk                         - Członek

   

   

  Komisja Rewizyjna

  Anna Cicha                                - Przewodnicząca

  Alicja Żaguń                               - Zastępca

  Andrzej Bambrowicz                  - Członek

  Sprawozdawczość
  Finansowa:

  - Pobierz plik aby zapoznać się z rachunkiem wyników

  Merytoryczna:

  - Pobierz plik aby zapoznać się z rocznym sprawozdaniem merytorycznym z działalności opp

  Certyfikaty, Nagrody, Wyróżnienia
   Referencje, Podziękowania
   Galeria zdjęć
   Konkursy
    Mapa
     


    Formularz kontaktowy
    Wyślij email. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*)
    Temat *
    Twój adres email *
    Wiadomość *
    Wyślij kopię wiadomości na mój adres

    Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego     

     

     

     

     

     

    ul. Toruńska 8
    86-050 Solec Kujawski
    tel. +48 693 449 243
    tel. +48 607 533 338
    stowarzyszenie.solec@gmail.com

     

    NIP 554 24 58 442

    Regon 092 99 10 80

    KRS 0000059449

     

    Konta bankowe

    w Banku PKO SA I O.

    w Solcu Kujawski:

     

    podstawowe

    53 1240 3507 1111 0000 3057 8614

    1%

    54 1240 3507 1111 0000 0486 4250

     

    UKRAINA

    57 1240 3507 1111 0010 3139 0786

     

     

    Kacperek

    62 1240 1183 1111 0010 4828 4744

    Rafałek

    77 1240 1183 1111 0010 4828 4959