„Wózkiem przez firmę”

realizowany jest w okresie 1.04.2012r. – 30.06.2012r. w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych i społecznych 24 osób bezrobotnych do potrzeb regionalnego rynku pracy, zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie poprzez udział w kursie z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym.

Zobacz pozostałe

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 

 

 

 

 

 

ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 693 449 243
tel. +48 607 533 338
stowarzyszenie.solec@gmail.com

 

NIP 554 24 58 442

Regon 092 99 10 80

KRS 0000059449

 

Konta bankowe

w Banku PKO SA I O.

w Solcu Kujawski:

 

podstawowe

53 1240 3507 1111 0000 3057 8614

1%

54 1240 3507 1111 0000 0486 4250

 

UKRAINA

57 1240 3507 1111 0010 3139 0786

 

 

Kacperek

62 1240 1183 1111 0010 4828 4744

Rafałek

77 1240 1183 1111 0010 4828 4959