KU ŹRÓDLISKOM

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego w partnerstwie z Nadleśnictwem  Solec Kujawski,

w okresie od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 r. , realizowało projekt pt. "Ku źródliskom".

Projekt został zakończony w ustalonym terminie.

 

W ramach projektu współfinansowanego z PROW –Oś IV LEADER powstała pierwsza na terenie gminy Solec Kujawski ścieżka edukacyjno - przyrodnicza. Ścieżka ma długość 3,5 km i 10 przystanków z tablicami informacyjnymi oraz miejscem do odpoczynku i obcowania z naturą. Trasa wiedzie przez urocze zakątki lasu bogatego we florę i faunę o czym informują tablice tematyczne. Różnorodność tę, przede wszystkim, można zaobserwować w naturze. Podczas wędrówki szczególną ciekawość wzbudza rzadkie zjawisko wypływającej z ziemi wody, która niewielkim strumieniem wpada do leśnego, cicho szemrzącego, tajemniczego stawu. Zjawisko to jest tym bardziej ciekawe, że źródlisko usytuowane jest na terenie ubogim w wodę, w którym warstwy wodonośne znajdują się stosunkowo głęboko. Większa wilgotność na tym terenie determinuje bioróżnorodność a to z kolei - specyficzny mikroklimat tego obszaru.

Przewidujemy, że ścieżka będzie atrakcją turystyczną nie tylko dla mieszkańców naszego terenu ale również dla odwiedzających miasto i gminę gości, którzy chcą aktywnie wypoczywać i poznawać walory naszych lasów.

Poza tym ścieżka jeszcze w tym roku zostanie wzbogacona o bazę dydaktyczną wyposażoną w sprzęt umożliwiający prowadzenie obserwacji i badań przez dzieci i młodzież. Będą to niewątpliwie ciekawe i zajęcia dydaktyczne a przekazana wiedza na trwale wpisze się umysły młodych ludzi. 

Ścieżka przewidziana jest dla ruchu pieszego.

 

Początek ścieżki:

z trasy nr 10 należy zjechać do miejscowości Rudy, przejechać przez tę małą wieś w kierunku Leśnictwa Miejskie, (tam należy zostawić samochód) i rozpocząć wędrówkę. Po powrocie można na placu przy Leśnictwie, po wcześniejszym zgłoszeniu leśniczemu, rozpalić ognisko w specjalnie przygotowanym miejscu, posilić się zabranym na wycieczkę prowiantem i odpocząć ...

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemnego wypoczynku.

Zobacz pozostałe

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 

 

 

 

 

 

ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 693 449 243
tel. +48 607 533 338
stowarzyszenie.solec@gmail.com

 

NIP 554 24 58 442

Regon 092 99 10 80

KRS 0000059449

 

Konta bankowe

w Banku PKO SA I O.

w Solcu Kujawski:

 

podstawowe

53 1240 3507 1111 0000 3057 8614

1%

54 1240 3507 1111 0000 0486 4250

 

UKRAINA

57 1240 3507 1111 0010 3139 0786

 

 

Kacperek

62 1240 1183 1111 0010 4828 4744

Rafałek

77 1240 1183 1111 0010 4828 4959