Windy, wózki, suwnice – nie tylko jazda

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i nabycie umiejętności przez 60 osób zatrudnionych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski poprzez udział w następujących szkoleniach technicznych:

·nabycie uprawnień przez 40 osób do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym

https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTi1dhil2yf0j4tPQ0Rqn7AZcgBI22SwprvKpapU9djsPRg--E6

 

·nabycie uprawnień przez 10 osób do obsługi suwnic sterowanych z kabiny

 

Suwnice sterowane

 

·nabycie uprawnień przez 10 osób do obsługi wind

 

 

Zobacz pozostałe

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 

 

 

 

 

 

ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 693 449 243
tel. +48 607 533 338
stowarzyszenie.solec@gmail.com

 

NIP 554 24 58 442

Regon 092 99 10 80

KRS 0000059449

 

Konta bankowe

w Banku PKO SA I O.

w Solcu Kujawski:

 

podstawowe

53 1240 3507 1111 0000 3057 8614

1%

54 1240 3507 1111 0000 0486 4250

 

UKRAINA

57 1240 3507 1111 0010 3139 0786

 

 

Kacperek

62 1240 1183 1111 0010 4828 4744

Rafałek

77 1240 1183 1111 0010 4828 4959