„Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości”

realizowany jest w okresie 01.04.2010 – 30.06.2010 w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i skierowany jest do 40 osób pracujących i bezrobotnych, zamieszkujących teren miasta i gminy Solec Kujawski.

 

Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez osoby będące w wieku produkcyjnym, pracujące na terenie miasta i gminy Solec Kujawski oraz niepracujące, zamieszkałe woj. kujawsko-pomorskie, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, dzięki którym podwyższy się ich atrakcyjność zawodowa, umożliwiająca większą mobilność pracowników wewnątrz firmy lub podjęcie pracy.

Zobacz pozostałe

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 

 

 

 

 

 

ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 693 449 243
tel. +48 607 533 338
stowarzyszenie.solec@gmail.com

 

NIP 554 24 58 442

Regon 092 99 10 80

KRS 0000059449

 

Konta bankowe

w Banku PKO SA I O.

w Solcu Kujawski:

 

podstawowe

53 1240 3507 1111 0000 3057 8614

1%

54 1240 3507 1111 0000 0486 4250

 

UKRAINA

57 1240 3507 1111 0010 3139 0786

 

 

Kacperek

62 1240 1183 1111 0010 4828 4744

Rafałek

77 1240 1183 1111 0010 4828 4959